Samen studeren in het Fiertelhof

  • 20 mei 2020

Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 26 juni kunnen studenten tussen 9.00 en 20.00 uur terecht in het Fiertelhof om er samen te studeren, ook tijdens de weekends. Het Fiertelhof wordt zodanig ingericht dat studenten er op een veilige manier terecht kunnen om er hun examens in optimale omstandigheden voor te bereiden. De studieruimte biedt plaats aan 23 studenten die er op een veilige afstand van elkaar kunnen studeren. Studenten moeten verplicht reserveren. Reserveren kan per dagdeel (voormiddag, namiddag, vooravond).

Om het studeren in het Fiertelhof op een veilige manier te organiseren, leggen we wel een aantal strikte maatregelen op. Studenten wordt gevraagd een mondmasker te dragen wanneer ze door de zaal lopen. Dit zowel bij het binnenkomen, pauzeren, een toiletbezoek als bij het verlaten van de zaal. Het mondmasker mag pas afgezet worden als de student aan tafel zit.

Ook handhygiƫne is heel belangrijk. De studenten worden gevraagd heel regelmatig hun handen te wassen. Natuurlijk moet ook de social distancing worden gerespecteerd. Studenten brengen bij voorkeur hun pauze buiten en slecht met een beperkt aantal studenten tegelijk door. De maatregelen werden samengevat in een huishoudelijk reglement zodat het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt. We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheidszin van de studenten.