Stopzetting subsidies aankoop hakselaar

  • 23 december 2019

De laatste jaren is het aantal aanvragen voor een subsidie voor de aankoop van een nieuwe hakselaar sterk gedaald. IVM besliste dan ook om met ingang van 1 januari 2020 deze subsidies stop te zetten. Subsidieaanvragen ingediend voor 1 januari 2020 komen wel nog in aanmerking voor een toelage.