Vacature kinderbegeleider - Sociaal Huis

  • 9 september 2019

Binnen het Sociaal Huis van Zulte staan ongeveer 115 medewerkers in voor een ruime waaier aan dienstverlening. Het Sociaal Huis wenst een enthousiaste en competente medewerker bij aan te werven:

KINDERBEGELEIDER (M/V)

Halftijds, contractueel, niveau C1-C3

Takenpakket en competenties:

Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5-12jaar). Je hebt oog voor het creëren van een veilige, sfeervolle omgeving, waarin het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind gestimuleerd wordt. Je communiceert op een open en respectvolle manier met kinderen, ouders, teamgenoten en de coördinator. Je brengt variatie in je activiteiten en houdt hierbij rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen.

Vormingen volgen zie je als kans om nieuwe inzichten op te doen, je kennis te verbreden en nieuwe wegen in te slaan met de werking. Je staat in voor administratieve taken eigen aan de werking. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat een kind met plezier naar de opvang komt en de ouder je het volle vertrouwen schenkt. Flexibiliteit is een must !

Voor een totaal overzicht van de taken en competenties verwijzen wij naar de bijlage bij het BVR van 16.05.2014 ‘competenties kinderbegeleider buitenschoolse opvang’.

https://www.kindengezin.be/img/competenties-kinderbegeleider-bo.pdf Deze lijst is indicatief.

Aanbod:

  • Boeiende functie in een dynamisch OCMW
  • Halftijdse prestaties: 19u/week in contractueel verband (niveau C)
  • Er wordt een wervingsreserve aangelegd
  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering
  • 2de pensioenpeiler
  • Interessante verlofregeling

Aanwervingsvoorwaarden:

  • Beschikken over één van de diploma’s of getuigschriften (zie bijlage)
  • Slagen voor het wervingsexamen
  • Beschikken over rijbewijs B

Solliciteren:

Bezorg ons schriftelijk en aangetekend uw kandidatuur met motivatiebrief, CV, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel MODEL 2 uit het strafregister (maximaal 1 maand oud) tegen ten laatste 01/10/2019 , gericht aan mevr. Fanny de Langhe (directeur Sociaal Huis), Staatsbaan 148, 9870 Zulte (datum poststempel geldt als bewijs).

Het schriftelijk examen zal doorgaan op donderdag 24 oktober 2019 in de voormiddag.

De datum van het mondeling examen zal meegedeeld worden aan de geslaagde kandidaten.

Meer informatie kan verkregen worden bij:

 

BIJLAGE

Lijst diploma’s en certificaten volgens regelgeving Kind en Gezin:

- Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:

o Het derde jaar van de derde graad “kinderzorg”

o Het diploma “begeleider in de kinderopvang” van het experimentele modulaire

beroepssecundair onderwijs

o Het derde jaar van de derde graad van een “naamloos leerjaar”, als bij het diploma een

door de verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard attest is gevoegd waarop

vermeld is dat het leerplan “kinderzorg” volledig is gevolgd

o Het diploma “kinderzorg” van het volwassenenonderwijs

o Een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met het certificaat “begeleider

buitenschoolse opvang” van het volwassenenonderwijs

o Het diploma “kinderzorg/begeleider in de kinderopvang” van het volwassenenonderwijs

o Het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”

- Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:

o Het tweede jaar van de derde graad “sociale en technische wetenschappen”

o Het tweede jaar van de derde graad “jeugd- en gehandicaptenzorg”

o Het tweede jaar van de derde graad “gezondheids- en welzijnswetenschappen”

o Het derde jaar van de derde graad “internaatswerking”

o Het derde jaar van de derde graad “leefgroepenwerking”

o Het diploma “jeugd- en gehandicaptenzorg” van het volwassenenonderwijs

- Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:

o Hoger onderwijs van een of meer cycli

o Hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type

o Universitair onderwijs van een of meer cycli

o Bacheloropleiding

o Masteropleiding

- Een attest van de cursus “verantwoordelijke kinderopvang”, georganiseerd door het Vlaams Instituut

voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) in Syntra-centra, op voorwaarde dat de module “begeleider buitenschoolse opvang” geïntegreerd is in de cursus

- Een diploma van het hoger secundair onderwijs in combinatie met een titel van beroepsbekwaamheid “begeleider buitenschoolse opvang” (een “ervaringsbewijs”) zoals vermeld in het decreet van 30.04.2004 over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

! Laatstejaarsstudenten kunnen zich ook kandidaat stellen, maar leggen samen met hun kandidatuur een studiebewijs en verklaring voor dat ze binnen een termijn van maximum 3 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

! Kandidaten die nog niet beschikken over het vereiste opleidingsattest/getuigschrift (studierichting Kinderverzorging zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Kinderopvang van 16 mei 2014) kunnen zich ook kandidaat stellen op voorwaarde dat zij binnen een termijn van 3 jaar (vanaf de datum van aanstelling) het noodzakelijke attest te kunnen voorleggen.