Vuurwerkverbod

  • 12 december 2019

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, het laten ontploffen van voetzoekers en het afvuren van carbuurkanonnen. Alleen de gemeente kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen en voorafgaand toestemming verlenen om op bepaalde plaatsen en op bepaalde momenten vuurwerk af te steken.  Dit zal enkel gebeuren voor de kermisvuurwerken. Het oplaten van wensballonnen is nooit meer toegelaten.